Zebraliśmy ponad 3 tys. zł

Podczas urodzin Konstytucji 3 Maja na placu Chrobrego w Bielsku-Białej przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną. Dzięki Waszej hojności zebraliśmy aż 3252 zł! Dziękujemy!

Organizatorem zbiórki był Komitet Społeczny KOD, jej nazwa to „Dla demokracji”, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działania związane z ochroną demokracji i wolności obywateli. Zbiórka miała numer 2016/0001/KS. Każda z kwestujących na placu Chrobrego osób miała imienny identyfikator z powyższymi danymi.

Puszki zostały otwarte przez komisję składającą się z trzech osób ( innych niż kwestujące), sporządziliśmy protokół. Po podliczeniu pieniędzy okazało się, że zebraliśmy 3252 zł.

Pieniądze te chcemy przeznaczyć na pokrycie kosztów, jakie ponieśliśmy w związku z organizacją urodzin Konstytucji 3 Maja. Te koszty (razem 1497,87 zł) to:

* 179,58 zł  – 100 sztuk znaczków button KOD

* 299,60 zł   – 40 sztuk  Konstytucji 3 Maja oraz Konstytucji RP

* 392,49 zł   – 300 sztuk balonów z nadrukiem KOD

* 541,20 zł   – ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych

* 85 zł    materiał na wykonanie kotylionów

Pozostałe zebrane środki przeznaczymy na organizację kolejnych wydarzeń – między innymi na środki łączności, co poprawi bezpieczeństwo naszych wspólnych spotkań.