9 marca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w grudniu 2015 roku
Sygnatura akt K 47/15
OD TEGO CZASU MINĘŁO:

.

772 dni

Domagamy się publikacji wyroku
NIEZWŁOCZNIE!

 

Misiewicze.pl